4002 : Cừu Quê Ra Phố
4002 : Cừu Quê Ra Phố
3741 : Biệt Đội Đánh Thuê 3
3741 : Biệt Đội Đánh Thuê 3
3700 : Ngày Củ Của Tương Lai
3700 : Ngày Củ Của Tương Lai
3430 : Đại Náo Thiên Cung
3430 : Đại Náo Thiên Cung
3421 : Đại Chiến Với Rồng Lửa
3421 : Đại Chiến Với Rồng Lửa
3163 : Giải Cứu Nhà Trắng
3163 : Giải Cứu Nhà Trắng
3085 : Phi Vụ Thế Kỷ
3085 : Phi Vụ Thế Kỷ
2923 : Biệt Đội Mãng Xà (TM)
2923 : Biệt Đội Mãng Xà (TM)
2713 : Công Viên Kỷ Jura
2713 : Công Viên Kỷ Jura
2565 : Lạc Vào Xứ Oz
2565 : Lạc Vào Xứ Oz
Phi Vụ Đào Tẩu
Phi Vụ Đào Tẩu
Escape from Pretoria
Phi Vụ Đào Tẩu
Mã phim: HD 02460
Dung lượng: 22.5 G
Năm sản xuất: 2020
Nước sản xuất: MY
Chất lượng: HD1080
Phụ đề:
Nội dung phim

MDb Rating: 6.6/10 from 3180 users
IMDb Link: https://www.imdb.com/title/tt5797184/
Directors: Francis Annan
Creators: Francis Annan / L.H. Adams / Karol Griffiths / Tim Jenkin
Actors: Daniel Radcliffe / Daniel Webber / Ian Hart / Nathan Page

Introduction
Escape from Pretoria is a movie starring Daniel Radcliffe, Daniel Webber, and Ian Hart. Based on the real-life prison break of two political captives, Escape From Pretoria is a race-against-time thriller set in the tumultuous...