4002 : Cừu Quê Ra Phố
4002 : Cừu Quê Ra Phố
3741 : Biệt Đội Đánh Thuê 3
3741 : Biệt Đội Đánh Thuê 3
3700 : Ngày Củ Của Tương Lai
3700 : Ngày Củ Của Tương Lai
3430 : Đại Náo Thiên Cung
3430 : Đại Náo Thiên Cung
3421 : Đại Chiến Với Rồng Lửa
3421 : Đại Chiến Với Rồng Lửa
3163 : Giải Cứu Nhà Trắng
3163 : Giải Cứu Nhà Trắng
3085 : Phi Vụ Thế Kỷ
3085 : Phi Vụ Thế Kỷ
2923 : Biệt Đội Mãng Xà (TM)
2923 : Biệt Đội Mãng Xà (TM)
2713 : Công Viên Kỷ Jura
2713 : Công Viên Kỷ Jura
2565 : Lạc Vào Xứ Oz
2565 : Lạc Vào Xứ Oz
Hướng dẫn kỹ thuật
Da Nang HD tổng hợp các giao diện tuyệt đẹp của đầu phát HD thương hiệu MEDE8ER

Hướng dẫn sử dụng: Tải Skin bạn muốn và giải nén ra 1 thư mục.Trong Mede8er MED450X2/MED500X2 bạn điều khiển đến thư mục đó - Ấn "Menu" và chọn "Set to Skin Option" - Giao diện tuyệt đẹp bạn chọn đã xuất hiện với Mede8er (Để quay về giao diện mặc định, Ấn "Menu" và chọn "Restore Default Skin")

Các giao diện của Mede8er MED500X2 và Mede8er MED450X2 :

#1 Between_the_Planets_skinDownload Skinpack

#2 BigCat_skin Package now contains 2 different backgrounds.


Download Skinpack

#3 BlackSwan_skin
Download Skinpack#4 Blue_Room_skin
Download Skinpack#5 Burning_Planet_skin
Download Skinpack#6 Carbon_Fibre_skin
Download Skinpack#7 ChicPad_skin
Download Skinpack#8 City_Loft_skin
Download Skinpack#9 Clapperboard_skin
Download Skinpack#10 ClapperboardV2_canvas_skin
Download Skinpack#11 Eclipse_skin
Download Skinpack#12 Film_Strip_skin
Download Skinpack#13 Home_Cinema_2_skin
Download Skinpack#14 Home_Cinema_skin
Download Skinpack#15 Man_on_the_Moon_skin
Download Skinpack#16 Miniplex_skin
Download Skinpack#17 Movie_Reel_skin
Download Skinpack#18 MovieTime_skin
Download Skinpack#19 Mystic_Planet_skin
Download Skinpack#20 Popcorn_skin
Download Skinpack#21 Rainbow_Planet_skin
Download Skinpack#22 Red_Room_skin
Download Skinpack#23 Relax_skin
Download Skinpack#24 Saturn_Rings_skin
Download Skinpack#25 SearchLight_skin
Download Skinpack#26 Simple&Chic_skin
Download Skinpack#27 SnowLeopard_skin
Download Skinpack#28 Sunburst_skin
Download Skinpack#29 Sunrise_skin
Download Skinpack#30 Supercar_skin
Download Skinpack#31 Supernova_skin
Download Skinpack#32 Sydney_Harbour_skin
Download Skinpack#33 Tree_skin
Download Skinpack#34 Tron_skin
Download Skinpack#35 TV_skin
Download Skinpack#36 Utopia_skin
Download Skinpack#37 Wet_Skin
Download Skinpack#38 Enterprise_1_skin
Download Skinpack#39 Enterprise_2_skin
Download Skinpack#40 Earth_skin
Download Skinpack#41 Docking_Skin V1.2
Download Skinpack#42 Squares_1_Skin
Download Skinpack

#43 Squares_2_Skin
Download Skinpack#44 Golden_Cental_skin
Download Skinpack#45 Confluence_ Big_ Icon_skin
Download Skinpack#46 Confluence_Small_Icon_skin
Download Skinpack#47 Confluence_Speed_skin (use own backdrop)
Download Skinpack#48 Metal_Flame_skin
Download Skinpack#49 Magician_skin
Download Skinpack#50 Close_Encounter_skin
Download Skinpack#51 BlueEyes_skin
Download Skinpack#52 Lion_skin
Download Skinpack#53 HC_central_skin
Download Skinpack#54 Alien_Intrusion_skin
Download Skinpack#55 Cat_skin
Download Skinpack#56 Silhouette_skin
Download Skinpack#57_Hatsune_skin
Download Skinpack

đọc thêm
HD PRO CẬP NHẬT FIRMWARE CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI ĐẦU PHÁT

DUNE HD (Dune Max, Dune Duo, Dune D1, Dune H1, Dune B1, Dune TV 101, Dune Base, Dune Prime) - (V120202_1544_beta - Tháng 02/2012): http://dune-hd.com/firmware/

 

iMax 18D (V10.1.8 r7518 - Tháng 02/2012): http://www.mediafire.com/?00y6uakg152o2cd

 

iMax 348HD (Tháng 01/2012): http://www.mediafire.com/?teu35d4ulfslmsh

 

HD Pro X6 - I6 (12/03/2012):http://datage.vn/Datage-Hdpro-I6-x6-2012-03-07-v10.1.3.r7678.rar

 

 

HD Life V9 (22/03/2012): http://hdlife.vn/V9-version5.rar

 

HD Life V5 extra (Tháng 10/2011): http://hdlife.vn/V5_The_he_II_man_hinh_trang.rar

 

Mede8er Med500X2/450X2 (V.2.0.3) :  http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er_X2_V2.0.3_23Dec2011.rar

 

Himedia 900B (Tháng 02/2012): http://dl.himedia-tech.cn/HD900B/HD900_1.0.3.8.tar.gz

 

đọc thêm
Kỹ thuật cắt nối phim HD

Đang cập nhật....

HD Đà Nẵng Pro

đọc thêm